3d mapping camera

Pos-leser

Kategorier: Tilbehør

Støtte kameramodeller: Alle kameraer med M600pro som monteringsplattform
Returliste
Pos-Reader er en triggermodul spesielt utviklet for DJI M600pro. Den kan lese GPS-data og holdningsinformasjon til M600pro, noe som er praktisk å finne og forbedrer arbeidseffektiviteten betraktelig.

Tilbake