Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Sky-filter Photo Filter-out-programvare

Kategorier: Tilbehør

D2pros, DG3pros, DG4pros
Returliste
Når vi planlegger flyruten til en skrå fotograferingsoppgave, for å samle teksturinformasjonen til bygningen i utkanten av målområdet, er det vanligvis nødvendig å utvide flyområdet.
Men dette vil resultere i mange bilder som vi ikke trenger i det hele tatt, for i de utvidede flyområdene er det bare en av fem linsedata som mot undersøkelsesområdet er gyldig.
Et stort antall ugyldige bilder vil føre til en økning i den endelige datamengden, noe som vil redusere effektiviteten av databehandling alvorlig, og kan også forårsake feil i beregningen av antennetriangulering (AT).
Sky-filter-programvaren kan effektivt redusere ugyldige bilder med 20% ~ 40%, redusere det totale antallet bilder med omtrent 30% og forbedre effektiviteten ved databehandling med mer enn 50%.

Tilbake