3d mapping camera

Sky-filter Photo Filter-out programvare

Kategorier: Tilbehør

D2pros, DG3pros, DG4pros
Returliste
Når vi planlegger flyruten til en skrå fotograferingsoppgave , for å samle teksturinformasjonen til bygningen ved kanten av målområdet, er det vanligvis nødvendig å utvide flyområdet.
Men dette vil resultere i mange bilder som vi ikke trenger i det hele tatt, for i de utvidede flyområdene er det bare én av fem linsedata som mot undersøkelsesområdet er gyldige.
Et stort antall ugyldige bilder vil resultere i en økning i den endelige datamengden, noe som vil redusere effektiviteten av databehandlingen betydelig, og kan også forårsake feil i beregningen av lufttriangulering (AT).
Sky-filter-programvaren kan effektivt redusere ugyldige bilder med 20%~40%, redusere det totale antallet bilder med omtrent 30% og forbedre effektiviteten til databehandling med mer enn 50%.

Tilbake