3d mapping camera

Overføringsenhet

Kategorier: Tilbehør

Støtte kameramodeller: S2,S3,D2,D3,DG3,DG4,D2pros, DG3pros
Returliste
Dataoverføringsenhet på kamera, fem linser kopierer data samtidig, datakopieringshastighet ≥70M/s.

Tilbake