Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Corporate News

Artikkel

Artikkel
Hvordan GSD og carrier drone typer påvirker den relative nøyaktigheten til 3D-modellen

I den siste artikkelen Hvordan bakkekontrollpunkter og PPK-data påvirker 3D-modellens relative nøyaktighet, har vi nevnt at i tillegg til GCPs og PPK-data, har GSD og carrier drone også en viss grad av effekter på den relative nøyaktigheten til 3D Så vi gjør en ny test for å bekrefte det.

Eksperiment 1: effekten av GSD på den relative nøyaktigheten til 3D-modellen;

Tilstand 1

Bære drone

Skrå kamera

GCP-er

PPK

 CW10 VTOL

DG4pros

NEI

NEI

Resultat Tabell 1:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) GSD = 2 cm

3D-modell lengde (L2) GSD = 1,5 cm

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.210

7.18

7.20

0,030

0,010

 

8.706

8.69

8.65

0,016

0,056

 

10.961

10.89

10.90

0,071

0,061

2

7.010

6,88

6,86

0,130

0,150

3

1,822

1,76

1,76

0,062

0,062

4

10.410

10.38

10.37

0,030

0,040

5

10.718

10.65

10.68

0,068

0,038

6

13,787

13,72

13.71

0,067

0,077

7

11.404

11.41

11.38

-0,006

0,024

 

12.147

12.13

12.12

0,017

0,027

8

7.526

7.44

7.49

0,086

0,036

 

13.797

13.83

13.77

-0,033

0,027

9

10.374

10.35

10.35

0,024

0,024

10

2.109

1.98

2.09

0,129

0,019

 

4.281

4.14

4.19

0,141

0,091

11

14,675

14.55

14.64

0,125

0,035

 

8.600

8,58

8,57

0,020

0,030

12

13.394

13.36

13.38

0,034

0,014

13

12.940

12,95

12.91

-0,010

0,030

14

7.190

7.21

7.20

-0,020

-0,010

15

13.371

13.36

13.38

0,011

-0,009

 

6.435

6.37

6.43

0,065

0,005

16

3.742

3,74

3,70

0,002

0,042

17

6.022

6.03

5,99

-0,008

0,032

18

3.937

3,91

3,94

0,027

-0,003

19

8.120

8,09

8.12

0,030

0,000

 

14.411

14.40

14.37

0,011

0,041

20

6.077

6.06

6.04

0,017

0,037

21

13.696

13.68

13.65

0,016

0,046

RMSE : DS1 = 0,0397m , DS2 = 0,0356m

Tilstand 2

Bære drone

Skrå kamera

GCP-er

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

Ja

Nei

Resultat Tabell 2:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) GSD = 2 cm

3D-modell lengde (L2) GSD = 1,5 cm

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.210

7.18

7.21

0,030

0

 

8.706

8,68

8,68

0,026

0,026

 

10.961

10.91

10,87

0,051

0,091

2

7.010

6,92

6,88

0,090

0,13

3

1,822

1,79

1,76

0,032

0,062

4

10.410

10.39

10.38

0,020

0,03

5

10.718

10.66

10,72

0,058

-0,002

6

13,787

13.77

13.79

0,017

-0,003

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,024

 

12.147

12.12

12.13

0,027

0,017

8

7.526

7.47

7.53

0,056

-0,004

 

13.797

13.83

13.78

-0,033

0,017

9

10.374

10.34

10.37

0,034

0,004

10

2.109

2,03

2.11

0,079

-0,001

 

4.281

4.18

4.28

0,101

0,001

11

14,675

14.59

14,67

0,085

0,005

 

8.600

8,57

8,58

0,030

0,02

12

13.394

13.35

13.39

0,044

0,004

13

12.940

12,92

12.9

0,020

0,04

14

7.190

7.21

7.19

-0,020

0

15

13.371

13.36

13.37

0,011

0,001

 

6.435

6.43

6.42

0,005

0,015

16

3.742

3,72

3.7

0,022

0,042

17

6.022

6.00

5.98

0,022

0,042

18

3.937

3,94

3,91

-0,003

0,027

19

8.120

8,09

8,07

0,030

0,05

 

14.411

14.41

14.38

0,001

0,031

20

6.077

6.03

6.04

0,047

0,037

21

13.696

13.65

13.65

0,046

0,046

RMSE: DS1 = 0,0328m , DS2 = 0,0259m

Tilstand 3

Bære drone

Skrå kamera

GCP-er

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

NEI

JA

 

Resultat Tabell 3:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) GSD = 2 cm

3D-modell lengde (L2) GSD = 1,5 cm

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.210

7.20

7.20

0,01

0,01

 

8.706

8,71

8.69

0,00

0,02

 

10.961

10,87

10,88

0,09

0,08

2

7.010

6,89

6,87

0,12

0,14

3

1,822

1,79

1,75

0,03

0,07

4

10.410

10.39

10.38

0,02

0,03

5

10.718

10.67

10.69

0,05

0,03

6

13,787

13.75

13.78

0,04

0,01

7

11.404

11.39

11.38

0,01

0,02

 

12.147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7.526

7.51

7.49

0,02

0,04

 

13.797

13.79

13.78

0,01

0,02

9

10.374

10.35

10.34

0,02

0,03

10

2.109

2,03

2.02

0,08

0,09

 

4.281

4.15

4.21

0,13

0,07

11

14,675

14.61

14.65

0,07

0,03

 

8.600

8.60

8,57

0,00

0,03

12

13.394

13.37

13.40

0,02

-0,01

13

12.940

12,88

12,89

0,06

0,05

14

7.190

7.20

7.18

-0,01

0,01

15

13.371

13.36

13.38

0,01

-0,01

 

6.435

6.40

6.46

0,03

-0,03

16

3.742

3,75

3,75

-0,01

-0,01

17

6.022

5.97

5.97

0,05

0,05

18

3.937

3,93

3,91

0,01

0,03

19

8.120

8.10

8,08

0,02

0,04

 

14.411

14.40

14.38

0,01

0,03

20

6.077

6.04

6.05

0,04

0,03

21

13.696

13.65

13.67

0,05

0,03

RMSE: DS1 = 0,0342m , DS2 = 0,0328m

Tilstand 4

Bære drone

Skrå kamera

GCP-er

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

JA

JA

Resultat Tabell 4:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) GSD = 2 cm

3D-modell lengde (L2) GSD = 1,5 cm

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.21

7.21

7.21

0,00

0,00

8.706

8,68

8.7

0,03

0,01

10.961

10.90

10.89

0,06

0,07

2

7,01

6,98

6,99

0,03

0,02

3

1,822

1,80

1,78

0,02

0,04

4

10.41

10.40

10.39

0,01

0,02

5

10.718

10.70

10.69

0,02

0,03

6

13,787

13.77

13,76

0,02

0,03

7

11.404

11.39

11.39

0,01

0,01

12.147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7.526

7.49

7.51

0,04

0,02

13.797

13.81

13.8

-0,01

0,00

9

10.374

10.36

10.35

0,01

0,02

10

2.109

2.02

2.11

0,09

0,00

4.281

4.16

4.28

0,12

0,00

11

14,675

14,66

14.68

0,02

0,00

8.6

8.54

8.53

0,06

0,07

12

13.394

13.35

13.37

0,04

0,02

13

12,94

12,89

12.91

0,05

0,03

14

7.19

7.18

7.2

0,01

-0,01

15

13.371

13.35

13.35

0,02

0,02

6.435

6.41

6.4

0,02

0,03

16

3.742

3,72

3.71

0,02

0,03

17

6.022

5.98

5.98

0,04

0,04

18

3.937

3,89

3,89

0,05

0,05

19

8.12

8.12

8.1

0,00

0,02

14.411

14.40

14.39

0,01

0,02

20

6.077

6.03

6.03

0,05

0,05

21

13.696

13.66

13.64

0,04

0,06

RMSE : DS1 = 0,0308 m , DS2 = 0,0249 m

Konklusjoner

Variablene i eksperiment 1 er:

1: Med / uten PPK-data.

2: Med / uten GCPer.

3: forskjellige GSD : 1,5 cm eller 2 cm

Etter analyse av de fire settene med eksperimentelle data kan vi trekke følgende konklusjoner:

 

Når det skrå kameraet er DG4Pros:

(1) Med / uten bakkekontrollpunkt (GCP) og PPK-data involvert i AT-trianguleringen, enten det er en VTOL eller en multi-rotor drone, enten GSD er 2 cm eller 1,5 cm, 3D-modellen bygget av skrått kamera DG4Pros kan oppfylle kravene til relativ nøyaktighetsfeil Ds≤10cm (Egentlig ≤5cm).

(2) Når GSD er den eneste variabelen, er den relative nøyaktigheten til 3D-modellen med GSD = 1,5 cm bedre enn den GSD = 2 cm.

Eksperiment 2: effekten av carrier drone typer på den relative nøyaktigheten til 3D-modellen

Tilstand 1

Skrå kamera

GCP-er

PPK

GSD

DG4pros

NEI

NEI

1,5 cm

Resultat Tabell 1:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) CW10

3D-modell lengde (L2) M600Pro

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.21

7.20

7.19

0,010

0,02

 

8.706

8.65

8.70

0,056

0,01

 

10.961

10.90

10.91

0,061

0,05

2

7,01

6,86

6,98

0,150

0,03

3

1,822

1,76

1,79

0,062

0,03

4

10.41

10.37

10.39

0,040

0,02

5

10.718

10.68

10.69

0,038

0,03

6

13,787

13.71

13,76

0,077

0,03

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,02

 

12.147

12.12

12.12

0,027

0,03

8

7.526

7.49

7.50

0,036

0,03

 

13.797

13.77

13.77

0,027

0,03

9

10.374

10.35

10.33

0,024

0,04

10

2.109

2.09

2.02

0,019

0,09

 

4.281

4.19

4.20

0,091

0,08

11

14,675

14.64

14.65

0,035

0,03

 

8.6

8,57

8,57

0,030

0,03

12

13.394

13.38

13.35

0,014

0,04

13

12,94

12.91

12,92

0,030

0,02

14

7.19

7.20

7.17

-0,010

0,02

15

13.371

13.38

13.35

-0,009

0,02

 

6.435

6.43

6.41

0,005

0,02

16

3.742

3,70

3,70

0,042

0,04

17

6.022

5,99

5,99

0,032

0,03

18

3.937

3,94

3,89

-0,003

0,05

19

8.12

8.12

8,08

0,000

0,04

 

14.411

14.37

14.36

0,041

0,05

20

6.077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13.696

13.65

13.65

0,046

0,05

RMSE: DS1 = 0,0356m , DS2 = 0,342m

Tilstand 2

Skrå kamera

GCP-er

PPK

GSD

DG4pros

JA

NEI

1,5 cm

 

Resultat Tabell 2:

Antall objekter

målelengde (L0)

3D-modell lengde (L1) CW10

3D-modell lengde (L2) M600Pro

DS1, L0-L1,

DS2, L0-L2,

1

7.21

7.21

7.21

0

0,00

 

8.706

8,68

8.70

0,026

0,01

 

10.961

10,87

10.91

0,091

0,05

2

7,01

6,88

6,98

0,13

0,03

3

1,822

1,76

1,80

0,062

0,02

4

10.41

10.38

10.39

0,03

0,02

5

10.718

10,72

10.70

-0,002

0,02

6

13,787

13.79

13.75

-0,003

0,04

7

11.404

11.38

11.38

0,024

0,02

 

12.147

12.13

12.13

0,017

0,02

8

7.526

7.53

7.49

-0,004

0,04

 

13.797

13.78

13.79

0,017

0,01

9

10.374

10.37

10.35

0,004

0,02

10

2.109

2.11

2.07

-0,001

0,04

 

4.281

4.28

4.21

0,001

0,07

11

14,675

14,67

14,66

0,005

0,02

 

8.6

8,58

8,57

0,02

0,03

12

13.394

13.39

13.35

0,004

0,04

13

12,94

12.9

12.93

0,04

0,01

14

7.19

7.19

7.18

0

0,01

15

13.371

13.37

13.36

0,001

0,01

 

6.435

6.42

6.42

0,015

0,01

16

3.742

3.7

3.71

0,042

0,03

17

6.022

5.98

6.00

0,042

0,02

18

3.937

3,91

3,91

0,027

0,03

19

8.12

8,07

8.10

0,05

0,02

 

14.411

14.38

14.35

0,031

0,06

20

6.077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13.696

13.65

13.67

0,046

0,03

RMSE: DS1 = 0,0259m , DS2 = 0,256m

Konklusjoner

Variablene i eksperiment 2 er:

1: Med / uten GCPer.

2: Ulike bærer drone: en VTOL drone eller en multi-rotor drone

Etter analyse av de to settene med eksperimentelle data kan vi trekke følgende konklusjoner:

 

Når det skrå kameraet er DG4Pros:

(1) Med / uten bakkekontrollpunkt (GCP), enten det er en VTOL eller en multi-rotor drone, kan 3D-modellen bygget av skrått kamera DG4Pros oppfylle kravene til relativ nøyaktighetsfeil Ds≤10cm (Egentlig ≤5cm).

(2) Når bærerdronetypene er den eneste variabelen, er 3D-modellens relative nøyaktighet med multirotor bedre enn for VTOL, men forskjellen er ikke veldig stor.